četvrtak, 11. veljače 2016.

VJERUJE SE DA NAKON ŠTO UMREMO MOZAK OSTAJE AKTIVAN 7 MINUTA...


Vjeruje se da nakon što umremo mozak ostaje aktivan 7 minuta, u tim presotalim minutama mozak proživljava cijeli život ispočetka u obliku snova....Zato što je u snovima vrijeme rastegnuto. U tom slučaju šta ako je upravo sada tih 7 minuta.Kako možemo znati da li smo živi ili proživljavamo stara sjećanja?

0 komentari